Balıkesirspor'dan Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Kamuoyuna Duyuru

Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada 'Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 19.00'da Karesi AVM Büyük Toplantı Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 31 Mayıs 2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.' denildi.

PAYLAŞ

Balıkesirspor’dan yapılan açıklamada “Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 19.00’da Karesi AVM Büyük Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 31 Mayıs 2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.” denildi.
Balıkesirspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Detaylar ve hazirun listesi için:
Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 19.00’da Karesi AVM Büyük Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 31 Mayıs 2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Balıkesirspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı çoğunluğunun tespiti,

2. Genel Kurul Başkanlık Divan teşkili ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,

3. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış Türk sporuna, Balıkesirspor’a hizmet vermiş ebediyete intikal edenlerin kutsal anıları için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

4. Gündem için yazılı önergelerin (5 dk süre içerisinde) alınması,

5. Gündemin ve önergelerin okunması,

6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

7. Yönetim Kurulu Bilanço, Kesin Hesap, Gelir-Gider Cetvelinin okunması,

8. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

9. Yönetim Kurulunun İdari ve Mali Yönden ayrı ayrı ibra edilmesi,

10. Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,

11. Tahmini Bütçe görüşülmesi ve karara bağlanması,

12. Seçilecek Yönetim Kuruluna Balıkesirspor için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yolu ile Balıkesirspora intikal edenlerin Balıkesirspor üzerine intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişlere tahsis edilmesi veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi,

13. Seçilecek Yönetim Kuruluna dernek tüzüğünde bildirilen maddelerde belirtilen amaçlara uygun faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Balıkesirsporu ödeme güçlüğüne düşürmeyecek şekilde borçlandırılması konusunda yetki verilmesini görüşülmesi ve onaylanması,

14. Yönetİm Kurulu üyelerine iktisadi işletme ve ticari faaliyet konusuna giren işleri bizzat başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395-396 Maddeleri gereğince izin verilmesinin onaylanması,

15. Balıkesirspor’un ödül, yardım ve ceza talimatları ile diğer, ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanması ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması,

16. Verilen önergelerin görüşülerek oylamaya sunulması,

17. Dilek ve temenniler,

18. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve diğer kurulların aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

19. Başkan adaylarının konuşmaları,

20. Yönetim Kurulu’na 1 Başkan ve 20 asil, Yönetim Kurulu’na 20 yedek; Denetleme Kurulu’na 3 asil, 3 yedek; Disiplin Kurulu’na 3 asil, 3 yedek; Divan Kurulu’na 5 asil, 5 yedek; Seçme ve Sicil Kurulu'na 3 asil, 3 yedek; T.F.F. delegeliklerine 2 asıl, 2 yedek ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu delegeliklerine 7 asil, 7 yedek üyenin seçilmesi,

21. Kapanış.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN