Yeni Bir Susurluk Faciası Mı?

Susurluk Belediye Meclisi'nde alınan karar, iddiaya göre Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'in görevden alınmasına neden olabilir.

PAYLAŞ

Susurluk Belediye Meclisi, Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili üyeleri tarafından, iddiaya göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 1 üye göndermek için, siyasi bir karara imza atıldı. 

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinde açık şekilde belirtilen, “görev alanına girmeyen siyasi konularda karar alırsa, belediye meclisinin feshi için işlem yapılır” maddesi ve Belediye Kanununun 44. Maddesi ‘d’ bendinde ise belediye başkanının “Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması” durumunda başkanlığının sona ereceği açık şekilde bildiriliyor.
Siyasi otoritelere göre bu kadar açık şekilde yapılan hata veya kasıt ile alınan siyasi karar, kanunen, meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılması, belediye organlarından olan belediye meclisinin feshi ve belediye başkanının görevinin sona erdirilmesine neden olabilir.
KANUN NET
Belediye meclis üyelerinin, halkı temsilen mecliste bulunmaları görevden önce etik bir sorumluluk. Ancak çeşitli özür ve izinlerle meclis üyelerinin katılamadığı oturumlar bulunuyor. Belediye Kanunun 29. Maddesinde de “Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir” denilmekte. Susurluk Belediye Meclisi AK Partili Üyesi İbrahim Dürmüş, sağlık sorunları gerekçesiyle, bir yıl içinde yapılan xx toplantıya katılamadı. İlgili dilekçelerini de meclise sundu.
KANUNLAR HİÇE Mİ SAYILDI?
Susurluk Belediye Meclisinin İYİ Parti ve CHP’li Meclis üyeleri bu durumu, siyasi emelleri uğruna fırsata mı çevirmeye çalıştı? 
Özür ve izinleri göz ardı mı edildi? Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde 1 sandalye fazla alabilmek için kanunları umursamadan ya da incelemeden, görevlerinden uzaklaştırılma, iddiaya göre meclisin feshi ve Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney’in görevden alınmasına kadar gidebilecek bir durumun yolu açılmış oldu.

HaberBU KARAR KİMLERİ ETKİLER?
Belediye kanunun 30’uncu maddesi b fıkrasında, “Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığı’nın bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir” denilmekte. Bu karar sonrasında asıl yaptırım ise kanunun 44’üncü maddesiyle Belediye başkanının, “Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması” durumunda İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.” ifadesi yer alıyor.

EN HAFİF KARAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Belediye Kanunun Organlara İlişkin Ortak Hükümler kısmında, “Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir” denilmekte. Bu kararın ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen günler gösterecek.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN